Mandagsture fra Rosenbakken

Oplevelsestur med bus

Der bliver arrangeret mange udflugter til steder, som brugerne gerne vil opleve. Hensyntagen til rollatorbrugere.

Vi har uanede muligheder ud fra det smørhul, vi bor i. Så er det Djursland, Mols, Randers, Mariager fjord, Tange sø, Søhøjlandet, Ry, Hou, Juels-minde. Det er blot at vælge.

Vi har sammen besøgt godser og seværdigheder, hvortil der normalt ikke gives adgang for publikum.

Vi forlader Rosenbakken kl. 09.30 efter opsamling, kører ud i landskabet, og ved bord og bænkeplads dækker vi op med tæpper og dug, og hvad der hører til.

Vi er så priviligerede at have vores altid nærværende Nold, der arrangerer formiddagskaffe og rundstykker med tilbehør.

Videre afslappet ud i landskabet, ceremonien gentages – frokosten indtages. Turen fortsættes og efter 5-6 timer vender vi mætte, glade og måske lidt trætte hjem.

I vinterperioden kører vi en eftermiddagstur til et lokalcenter eller pleje-hjem i kommunen eller uden for; fx Hammel, Grenå, Mols er yndede steder. – Vi køber kaffe og kage, og får en person fra stedet til kort at fortælle nogle positive ting om stedet.

Til Rosenbakkens tirsdags- og andre arrangementer kører vi  gerne gæsterne frem og tilbage.

Kørselsordningen for gangbesværede – ring tirsdag mellem kl. 10-11 på tlf.: 61 13 22 16 (tirsdags og onsdagsarrangementer)

Stanly kører indkøbsture hver anden torsdag i lige uger - med sine damer – afgang fra Rosenbakken kl. 08.45 – der må meget gerne komme flere til. Ring til Stanley tlf.: 41 17 60 80 gerne onsdag kl. 10-18.

Pris uanset arrangement 2 klip i alt (klippekort købes i cafeen – pris 56 kr. for 4 klip).

Lyder noget interessant og fristende, da skriv dig på listen, placeret på søjlen i cafeen, her vil også prisen på det enkelte arrangement fremgå, fx entre til forskellige etablissementer.

De forventningsfulde chauffører.

Bendy, Niels, Stanley, Tove og Ole

Vi anvender cookies for at sikre dig en bedre service på vores websted, og indsamle ikke personlige brugsoplysninger. Ved accept tillader du os at anvende cookies.