Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter, som driver Midtpunktet, har benyttet en del af corona-nedlukningen til at udarbejde en visionsplan for Midtpunktet. Visionsplanen går kort og godt ud på, at Midtpunktet skal være byens samlingssted for både sport og kultur – og for alle aldre. Sådan som det har været hensigten siden etableringen af det nye anlæg i 2010. På den baggrund igangsætter vi nu nogle større justeringer, som vil blive implementeret henover efteråret og årsskiftet.

Helt konkret går vi i gang med at tilpasse indretningen, så den bliver hyggelig og tillokkende, og vi justerer på organiseringen af den daglige drift, så vi får bedre mulighed for igen at være stedet for arrangementer, der kan lokke byens borgere ud af corona-hulerne til ikke blot foreningslivet men også til et fællesskab i byen. Vi vil være et åbent og naturligt samlingssted i lokalområdet i et tæt samarbejde med skolen og de øvrige funktioner i området.

Nyhed: centerleder
Da forpagtningsaftalen for caféen i anlægget står over for en fornyelse, har vi brugt anledningen til at sammentænke de forskellige funktioner i Midtpunktet. Vi ser et stort potentiale i at samle den daglige drift af anlægget med driften af caféen samt koordinationen af arrangementer og frivillige kræfter, sådan som man med succes har gjort det i f.eks. Hornslet, Mårslet og andre sammenlignelige forstæder til Århus.
Fonden har derfor defineret en ny rolle, en centerleder, der ud over ansvaret for den daglige drift i anlægget og driften af caféen også skal have visionen om at gøre Midtpunktet til et samlingssted som mål for det daglige arbejde.

Afsked med to kendte
Den nye samling af Midtpunktets drifts-, og udviklings- og caféfunktioner hos én centerleder har den kedelige konsekvens, at de kendte ansigter i anlægget, driftsansvarlig Kim Høyer og caféforpagter Helmi Fraije, i løbet af efteråret og hen mod årsskiftet ikke længere vil være en del af Midtpunktet.

Kim har været med fra starten og har i den grad hjulpet til med at bringe Midtpunktet til det sted, vi er i dag. Kim har altid stået klar med en hjælpende hånd og et godt råd, og det kommer vi til at savne. Kim vil fortsat være driftsansvarlig frem til den 31. december 2021.

Forpagtningsaftalen med Helmi Fraije, som har drevet Café F&F i Midtpunktet siden 2017, udløber den 31. oktober 2021. Vi vil gerne takke Helmi for gode madoplevelser og en ihærdig indsats for at skabe omsætning trods svære odds. Det er ikke en nem opgave at drive en lille café uden en solbeskinnet terrasse og med corona på sidelinjen gennem snart halvandet år. Helmi er Midtpunktets tredje forpagter efter at først ”Kongens Køkken” og siden ”Café Midtpunktet” har drevet kombineret sportscafeteria og ”mad ud af huset” fra adressen.

Den nye centerleder tiltræder i november 2021, hvor driften løbende vil blive overdraget. Der kommer mere information omkring denne rolle i september.

Fonden vil gerne sige både Kim og Helmi tak for mange års loyalt arbejde og håber, at alle vil være med til at give dem et skulderklap og benytte caféen indtil den sidste dag i Midtpunktet.

Af Jimmi Joensen, formand for Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter

 Læs flere artikler her

Vi anvender cookies for at sikre dig en bedre service på vores websted, og indsamle ikke personlige brugsoplysninger. Ved accept tillader du os at anvende cookies.