Den er længe savnet, men nu kommer den: Løsningen på problemet for bilister, der skal ud på Kirkeholtvej nord for Løgten. Og det ser ud til at blive en bedre løsning end de hidtil skitserede.

Rådmand Bünyamin Simsek sendte i oktober et brev til Skødstrup Fællesråd, hvor han fortalte, at Syddjurs og Aarhus Kommuner er blevet enige om en ny løsning, som skal realiseres midt i 2020:

I krydset, hvor trafikken fra Hornslet (Løgtenvej) går ud i Kirkeholtvej, bliver der et lyskryds. Desuden skal trafik fra Skødstrup/Løgten også munde ud i dette kryds, som bliver firebenet. Segaltvej skal altså forlænges og ramme det nye lyskryds.

Aarhus Kommune har penge på anlægsprogrammet til løsningen i 2019/2020.

”Vi forventer at projektere krydset i løbet af den resterende del af 2019 og udføre anlægget medio 2020,” har rådmanden meddelt fællesrådet.

Det er uklart, om løsningen betyder, at den nuværende udmunding i Kirkeholtvej lukkes.

Glæde hos fællesrådet

Hos fællesrådet i Skødstrup ser man frem til, at den nye trafikløsning bliver en realitet i 2020.

”Det er rigtig dejligt, at der nu er fundet en løsning, som tilgodeser alle parter. Vi er blevet mange flere mennesker i Skødstrup de seneste år, og med udvidelsen af krydset sikrer vi, at vi også fremadrettet kan køre ud af byen mod nord,” siger Inger Thranholm, formand for fællesrådet i Skødstrup.

Hun tilføjer, at det også vil gavne Vorre, som i dag har en del gennemkørende trafik.

Af Birger Agergaard

Læs mere i 8541 -dit lokale blad (november 2019)

 

Vi anvender cookies for at sikre dig en bedre service på vores websted, og indsamle ikke personlige brugsoplysninger. Ved accept tillader du os at anvende cookies.